Speaking Rehberi

İngilizce konuşma becerisi yani speaking maalesef İngilizce hazırlık sınıfında çok ihmal edilen bir beceri.

Speaking gerek lisans gerekse lisansüstü eğitimde hem derse katılırken hem de sunum yaparken en temel şartlardan birisi. İyi bir İngilizce konuşma becerisi daha iyi notlar ve daha başarılı bir akademik hayat demek.

Speaking alanında yaşanan bu boşluğu doldurmak için BuProf eğitim uzmanı Hüseyin Demirtaş Speaking Rehberi kitabını hazırladı.

Speaking yani İngilizce konuşmak için bilmeniz gereken her şey Speaking Rehberi kitabında.

 

Speaking Rehberi Okurları Neler Söylüyor?

Erdal

“Sayın hocam merhaba, dün itibari ile Speaking Rehberi kitabıma da kavuşmuş bulunmaktayım. Tek kelime ile harika; emeğinize, yüreğinize sağlık…. İlminize, enerjinize bereket olsun…”

Oğuz

Bu dersi izlediniz mi?

İngilizce konuşma becerisini geliştirmek isteyenler için hazırladığımız ve çok kilit speaking kaynak ve alıştırmaları paylaştığımız bu ders kısa sürede tam 73,655 kez izlendi.

Speaking Rehberi İçeriği

Speaking Rehberi'nde sizi tam 450 sayfa dolu dolu içerik bekliyor. Kitabı baştan sona bitirdiğinizde seviye atlayacağınıza inanıyoruz. Neden mi? Çünkü size balık yemeyi değil balık tutmayı öğretiyoruz. Etkili ve verimli bir şekilde İngilizce konuşma becerinizi geliştirmek için gereken teorik ve pratik altyapıyı verdikten sonra her bir ünitede onlarca örnek soru ve cevap ile size sayısız yeni kelime ve ifade gösteriyoruz. Her şeyi tam olarak anladığınızdan emin olmak için her bir cevabın Türkçe çevirisini de ekledik. Böylece Speaking Rehberi seviyeniz ne olursa olsun size destek olacak.

Speaking Rehberi kitabında şu konular yer alıyor.

Speakingin Temelleri

 • İngilizce konuşma becerinizi geliştirecek yol haritası
 • Çok az kişinin bildiği en iyi ve etkili İngilizce telaffuz alıştırmaları
 • İngilizce konuşma konusunda ufkunuzu açacak 10 madde

Sık Yapılan Speaking Yanlışları ve Düzeltmeleri

İngilizce konuşma sınavlarında Türk öğrencilerin en sık yaptıkları yanlışları sizin için derleyip analiz ettik. Böylece hem aynı yanlışları yapmaktan kurtulacak hem de daha hızlı ilerleyeceksiniz. Mesela şu tarz düzeltmeler yer alıyor:

 • Yanlış: I worked very hard this exam
 • Doğru: I studied very hard FOR this exam
 • Sebebi: preposition unutulmuş. Ayrıca ders çalışmak için work değil study kullanılır.

Pratik Speaking Kalıpları ve Örnekleri

Açıklama yapmak, zaman kazanmak, tekrar istemek, örnek vermek, bir fikre giriş yapmak, özetlemek gibi çeşitli alanlarda pratik konuşma kalıpları ve örneklerini sizinle paylaşıyoruz. Böylece daha pratik ve etkili geçiş cümleleri kullanabileceksiniz. Mesela

İfade: That depends on how you look at it: Bu konuya nasıl baktığına bağlı. (burada “it” konuşmada bahsi geçen konuyu temsil eder)

Örnek: Is homework bad for students? (Ödev öğrenciler için kötü müdür?)

That depends on how you look at it.  (Bu konuya nasıl baktığına bağlı.)

Günlük İngilizce Konuşmalar

Günlük İngilizce Konuşmalar ünitesinde hangi sınava hazırlanırsanız hazırlanın size lazım olacak popüler günlük İngilizce konuşma konularını işliyoruz. Bunlar hem günlük hayatta daha akıcı konuşmanızı hem de TOEFL, ıelts, Proficiency gibi sınavlarda daha yüksek puanlar almanızı sağlayacak sorular. Her bir sorunun, iki örnek cevabı var. Her cevabın ise Türkçe çevirisi altında yer alıyor. Böylece seviyeniz ne olursa olsun Speaking Rehberi size yardımcı oluyor. Aşağıda Günlük İngilizce Konuşmalar bölümündeki örnek sorulardan birisi, cevabı ve çevirisi yer alıyor.

Örnek Soru, Cevap & Çeviriyi Göster

Talk about an embarrassing past experience that happened in your life. What happened? Describe why it was embarrassing for you and tell whether you are still embarrassed by it today.

Hayatınızda yaşadığınız en utanç verici tecrübeyi anlatınız. Ne oldu? Niye sizin için utanç verici olduğunu ve bugün hala o tecrübeden utanıp utanmadığınızı anlatınız.

Cevap 1

A very embarrassing experience from my past is from when I was in the theatre club of my elementary school. I was only seven or eight years old, and each student had to be in one of the social clubs of our school. That is how I joined the theatre club. The club was going to stage a play at the end of the year, and I was given a minor role to play. At the night of the play, when it was my scene, I walked up to the stage, but forgot my lines. I panicked and ran back to the backstage. There, our instructor repeated my lines to me and told me that I could do it. So I went back onto the stage and played my role successfully this time. It was one of the most embarrassing moments of my life, but now I can just laugh about it.

İlkokulda tiyatro kulübündeyken çok utanç verici bir tecrübe yaşadım. Sadece 7 veya 8 yaşındaydım ve her öğrencinin okulun sosyal kulüplerinden birinde olması gerekiyordu. İşte böylece tiyatro kulübüne katıldım. Kulüp yıl sonunda bir oyun sergileyecekti ve bana küçük bir rol verildi. Oyunun gecesinde benim sahnem geldiğinde sahneye çıktım ama sözlerimi unuttum. Panikledim ve sahne arkasına koştum. Öğretmenim sözlerimi tekrarladı ve bana yapabileceğimi söyledi. Tekrar sahneye çıktım ve rolümü başarılı bir şekilde oynadım. Hayatımın en utanç verici sahnelerinden biriydi ama artık gülerek hatırlıyorum.

TOEFL speaking

TOEFL Speaking ünitesinde TOEFL Speaking bölümündeki 6 tane soruyu tek tek inceliyoruz. İlk önce formatı ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenip daha sonra tek tek her bir soru türüyle ilgili örnek cevaplar dinliyoruz. Her bir soru için 2 farklı örnek cevap yer alıyor. Bu örnek cevaplar farklı seviyedeki öğrencilerin cevapları olacak. Örnek cevapların hem İngilizceleri hem de Türkçeleri kitapta yer alıyor. Ayrıca Speaking Rehberi okuyucularına özel sitede kitaptaki tüm diyalogların ses kayıtları yer alıyor. Aşağıda TOEFL Speaking bölümündeki örnek sorulardan birisi, cevabı ve çevirisi yer alıyor.

Örnek Soru, Cevap & Çeviriyi Göster

What does the student think about the new reimbursement policy?

Cevap 1

The student’s opinion towards the reimbursement policy is a negative one. She expresses that there are now only three accepted ways to receive 100 percent refund for dropping a class. These are illness, death of a family member, and military obligation, and all of these require written documentation. In her opinion, this policy is too rigid because these three excuses do not cover every situation where a student should rightly be eligible for reimbursement. She reminds her friend that in the old policy, helping a family member was also an accepted excuse for reimbursement. She gives the example of a student who has to drop his classes in order to help his sick mother. In such a case, the student will have to lose the tuition that he has paid. She thinks that the policy of reimbursement should not be based on strict and rigid principles, but that it should evaluate eligibility claims on a case-by-case basis. She further holds that there should be an available procedure by which students can apply for eligibility to receive 100 percent refunds on dropping classes.

            Öğrencinin geri ödeme politikasına karşı fikri olumsuz bir fikir. Artık ders bırakırken %100 geri ödeme almanın sadece üç kabul edilen yolu olduğunu söylüyor. Bunlar hastalık, aile üyesi ölümü ve askeri mecburiyet ve bunların hepsi yazılı belge gerektiriyor. Öğrenciye göre bu politika çok sert çünkü bu üç mazeret, bir öğrencinin geri ödemeye kabul edilme hakkı olması gereken her durumu kapsamıyor. Arkadaşına eski politikada bir aile üyesine yardım etmenin de geri ödeme için kabul edilen bir mazeret olduğunu hatırlatıyor. Hasta annesine yardım etmek için derslerini bırakan bir öğrenci örneğini veriyor. Böyle bir durumda öğrenci verdiği harcı kaybedecek. Geri ödeme politikasının çok sert ve katı prensipler üzerine kurulu olmaması fakat hak iddialarını duruma göre değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca öğrencilerin ders bırakma üzerine %100 geri ödeme alma haklılığı için başvurabileceği bir prosedür olması gerektiğini savunuyor.

IELTS Speaking

IELTS Speaking ünitesinde IELTS Speaking bölümündeki 6 tane soruyu tek tek inceliyoruz. İlk önce formatı ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenip daha sonra tek tek her bir soru türüyle ilgili örnek cevaplar dinliyoruz. Her bir soru için 2 farklı örnek cevap yer alıyor. Bu örnek cevaplar farklı seviyedeki öğrencilerin cevapları olacak. Örnek cevapların hem İngilizceleri hem de Türkçeleri kitapta yer alıyor. Ayrıca Speaking Rehberi okuyucularına özel sitede kitaptaki tüm diyalogların ses kayıtları yer alıyor. Aşağıda IELTS Speaking bölümündeki örnek sorulardan birisi, cevabı ve çevirisi yer alıyor.

Örnek Soru, Cevap & Çeviriyi Göster

What causes environmental problems? Çevresel problemlerin nedeni nedir?

Cevap 1

There are a number of causes behind environmental problems. Some of them are related to heavy industry, such as the releasing of carbon dioxide and methane to the atmosphere. Irresponsibility of people is also a major cause, which may result in nuclear and plastic wastes that lead to environmental problems. Another cause is the overpopulation of the planet. Extremely high rates of population growth cause more and more environmental problems, such as pollution, before any concrete solution is found.

Çevresel problemlerin birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları atmosfere karbon dioksit ve metan gazı salımı gibi ağır sanayi ile ilişkilidir. İnsanların sorumsuzluğu çevresel problemlere neden olacak nükleer ve plastik atıklarla sonuçlanabileceği için önemli bir nedendir. Diğer bir neden gezegenin nüfus yoğunluğudur. Son derece yüksek nüfus artış oranları somut bir çözüm bulunmadan kirlilik gibi daha fazla çevresel probleme neden olmaktadır.

İngilizce İş Mülakatları

İngilizce iş mülakatları modern hayatın bir parçası. Speaking Rehberi kitabında onlarca popüler mülakat sorusunu inceleyip örnek cevaplar veriyoruz. Bu hem karşınıza çıkabilecek sorulara hazırlanmanızı hem de kendinizi nasıl daha iyi ifade edeceğinizi öğrenmenizi sağlıyor. Aşağıda İngilizce İş Mülakatları bölümündeki örnek sorulardan birisi, cevabı ve çevirisi yer alıyor.

Örnek Soru, Cevap & Çeviriyi Göster

Do you think your choice of major was right? Or do you regret having chosen it now? Sizce bölüm seçiminiz doğru muydu? Yoksa seçmiş olmaktan şimdi pişman mısınız?

Cevap 1

I think it was a right choice. My major was mathematics, but in my second year I also did a minor in physics. I was really satisfied with the two fields, and they provided me with the intellectual depth that I was seeking at the time. Furthermore, I was also able to turn my knowledge of mathematics and physics into success in the business world as well. My education allowed me to find various jobs, all of them paying really well. Now I do not feel any regrets for choosing the field that I loved, and I would definitely do the same again.

Bence doğru seçimdi. Bölümüm matematikti ama ikinci yılda fizikte de yan dal yaptım. İki alandan da çok memnundum ve bana o zaman aramakta olduğum entelektüel derinliği kattılar. Ayrıca matematik ve fizik bilgilerimi iş dünyasında başarıya da çevirebildim. Eğitimim, hepsi çok iyi maaş veren birçok iş bulmamı sağladı. Şu an sevdiğim alanı seçmeyle ilgili hiçbir pişmanlık hissetmiyorum ve kesinlikle yine aynı şeyi yapardım.

İngilizce sunum teknikleri

İngilizce sunum yapmak hem akademik hayatın hem de iş hayatının olmazsa olmazlarından. İngilizce sunum teknikleri ünitesinde iyi bir İngilizce sunum yapmak için bilmeniz gereken her şeyi işliyoruz. İlk önce iyi bir İngilizce sunum hazırlamak için bilmeniz gerekenleri işliyoruz. Daha sonra İngilizce sunum yapmaya nasıl hazırlanmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Son olarak da İngilizce sunum yaparken kullanabileceğiniz kilit ifade ve kalıpları öğreniyorsunuz. Bu ünitenin sonunda İngilizce sunum becerilerinizi ciddi şekilde iyileştirmiş oluyorsunuz.

Örnek sunumların ses dosyaları Speaking Rehberi okuyucularına özel sitede yer alıyor.

Tematik Konuşmalar

Hep “naber, nasılsın, adın ne” muhabbeti yapmaktan sıkılmadınız mı? Daha dolu dolu İngilizce sohbetler isteyenler için

 • Ticaret
 • Spor
 • Seyahat
 • Sağlık & Beslenme
 • Hukuk
 • Ekonomi
 • Eğitim

gibi alanlarda diyalog örneklerine yer verdik. Böylece ileri seviye ifade ve kelimeler öğrenip daha derin konulara girebileceksiniz. Mesela şöyle cümleler göreceksiniz:

“Para kullanarak ya da para kullanmadan insanlar arasında yapılan değiş tokuş işlemine neden olan faaliyetlerin incelenmesine ekonomi denir.”
“Economics is the study of the activities that lead to exchange of goods and services between people with or without money.”

Speaking Rehberi kimin için uygun?

Speaking Rehberi temel seviye üstü İngilizce bilen ve aşağıdaki konularla ilgili çalışmak isteyenler için uygun bir rehber kitap.

 • Kampüs Hayatı
 • İngilizce Sunumlar
 • İngilizce Yeterlilik / Hazırlık Atlama Sınavı
 • TOEFL
 • IELTS
 • İngilizce İş Mülakatları
 • PTE

Bonus 1: Video & Ses Dosyaları

Speaking adına bir kitap sadece yazıyla yetersiz kalır. Speaking Rehberi'ndeki tüm diyaloglar ve örnek cevapların ses dosyaları ve kitabı destekleyici video anlatımlar Speaking Rehberi okuyucularına özel sitede 7/24 erişime açık olacak. Speaking Rehberi okurlarına özel destek sitesinde kitap içeriğini zenginleştirecek speaking deneme sınavları, ek onlarca soru ve cevap yer alıyor. Yani sitede neredeyse kitap kadar ek kaynak sizi bekliyor 🙂 Siz yeter ki çalışmak isteyin.

Bonus 2: Facebook Destek Grubu

Biz yazarla okuyucu arasındaki diyaloğun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. O sebeple bir Speaking Rehberi sahibi olarak, Speaking Rehberi okurlarına özel Facebook destek grubuna erişim hakkı kazanıyorsunuz. Bu grupta speaking ile ilgili sorularınızı ve aklınıza takılan konuları sorabileceksiniz.

Sık Sorulan Sorular

Metin telaffuzları native mi?

Speaking Rehberi kitabındaki her bir örnek cevabın Amerikan ve İngiliz aksanıyla ses kayıtları yer alıyor. Yani tek bir aksanı değil aynı cevapta tam 2 farklı aksanı karşılaştırabiliyorsunuz.

Fiyata kargo dahil mi?

Evet ürün fiyatına Yurtiçi Kargo ile sms bilgilendirmeli standart gönderim ücreti dahil.

Speaking Rehberi — Satın Al

Şu anda Speaking Rehberi tüm bu bonus hediyeleri ile birlikte kargo dahil sadece 90 TL.

Speaking Rehberi Satın Al

 


Ek Bilgiler

Detayları sevenler için Speaking Rehberi kitabının detaylı içindekiler tablosunu paylaşıyorum. Speaking Rehberi İçindekiler tablosunu incelemek için tıklayın.